Všeobecné informácie:

 • Prevádzkovateľom tejto stránky na poskytovanie servisnej podpory je spoločnosť TECHSOFT s.r.o., Podtatranská 4931/23, 05801 Poprad, Slovenská Republika, IČO: 31668844. IČ DPH: SK2020513638.
 • Podpora poskytovaná cez tento webový portál je poskytovaná bezplatne
 • Ak chcete k požiadavke pripojiť viac ako tri súbory - zabalte ich do RAR, alebo ZIP archívu.
  Povolené typy prílohy: zip, rar, dwg, dxf, dwt, shx, pat, lin, txt, jpg, jpeg, png, gif
  Maximálny počet príloh: 3
  Maximálna veľkosť prílohy: 10 MB
 • Pri vybavovaní servisných požiadaviek sú uprednostňovaní užívatelia v nasledujúcom poradí:
  1. VIP užívatelia so zakúpeným Service Packom
  2. Ostatní zákazníci spoločnosti TECHSOFT s.r.o.
  3. Užívatelia skúšobných verzií nami ponúkaných CAD produktov
  4. Užívatelia, ktorí si zakúpili príslušný produkt v inej spoločnosti
 •  Ak užívateľ z hore-uvedených skupín 3 a 4 požaduje riešiť špecifický problém ktorého riešenie je časovo náročné - podpora mu nebude poskytnutá a požiadavka bude zamietnutá.
 • Riešenie požiadavkiek ktoré je možné riešiť len programovaním sa poskytuje len užívateľom z hore-uvedenej skupiny č.1
  Ak takúto požiadavku odošle užívateľ z ostatných skupín - bude požiadavka zamietnutá
 • Bez ohľadu na druh užívateľa je našou snahou poskytovať jasné odpovede na Vaše servisné požiadavky a pre konečné vyriešenie problému urobíme maximum.

Ostatné informácie

Pri odosielaní servisnej požiadavky:
 • Nezabudnite uviesť presnú verziu a vydanie produktu ktorý používate.
 • Nezabudnite uviesť presnú verziu používaného operačného systému.
 • Ak máte problém s aktiváciou - uveďte do požiadavky aj údaje o licencii (Aktivačné ID, licenčný kód, číslo HW kľúča, Product ID, ...)
 • Ak sa problém týka konkrétneho výkresu - nezabudnite pripojiť k požiadavke aj Váš výkres
Autorské práva na Vami priložené podklady (výkresy)

Plne rešpektujeme autorské práva na Vami zaslané podklady.
- Vaše podklady (výkresy, obrázky, či iné dokumenty) nebudú bez Vášho súhlasu zdielané so žiadnou treťou osobou
- Vaše podklady (výkresy, obrázky, či iné dokumenty) nebudú bez Vášho súhlasu zasielané na žiadnu analýzu mimo našej spoločnosti
- Na požiadanie (po vyriešení problému) budú Vaše podklady odstránené z databázy

Emailová komunikácia a tento servisný portál:
 • Ak ste zadali novú požiadavku na podporu (či už emailom, alebo prostredníctvom tohoto portálu), a ak budeme na ňu reagovať, dostanete automatický email s našou odpoveďou týkajúcou sa riešenia Vašej požiadavky.
 • Ak je potrebné z Vašej strany reagovať na našu odpoveď, môžete tak urobiť nasledujúcimi spôsobmi:
  • po prihlásení sa na tento portál vybraním príslušnej Vašej požiadavky v časti menu PREHĽAD (položka menu sa Vám sprístupní po prihlásení sa) a kliknutím na tlačítko Odpovedať na požiadavku
  • Na našu odpoveď však môžete reagovať odoslaním emailovej odpovede - teda emailom (tzv: RE: ), pričom nesmiete meniť Vec (tj.názov) pôvodného emailu Emailu. Po prijatí Vášho RE: emailu sa na základe Vašej emailovej adresy a kódu uvedeného vo Veci (názve) emailu, Vaša odpoveď automaticky zaradí do príslušnej diskutovanej požiadavky na podporu a bude Vám k dispozícii aj v budúcnosti po prihlásení sa na tento servisný portál.
Ako je to s registráciou a prihlásením:
Neregistrovaný a neprihlásený užívateľ
 • Ak zadáte novú požiadavku na servisnú podporu (alebo ak odošlete email na jednu z našich servisných emailových adries) a nie ste zaregistrovaný na žiadnom z našich webov (s výnimkou nášho CAD Fóra), automaticky sa Vám vytvorí registrácia (platná pre všetky naše weby - s výnimkou nášho CAD Fóra), vďaka ktorej môžete sledovať priebeh riešenia Vašej požiadavky na tomto servisnom portáli, či využívať iné výhody registrovaného užívateľa na našich ostatných weboch.
 • O vytvorení registrácie budete informovaný emailom, ktorý bude obsahovať Vaše prihlasovacie meno a heslo (registračné údaje si môžete dodatočne upraviť)
 • Zadaním novej servisnej požiadavky ako neregistrovaný užívateľ sa automaticky stanete registrovaným užívateľom.
 • Takáto Vaša registrácia nebude využívaná na žiadne marketingové aktivity, ak o to sami neprejavíte záujem.
Registrovaný ale neprihlásený užívateľ
 • Ak ste registrovaný na niektorom z našich webov (s výnimkou nášho CAD fóra), ale nie ste prihlásený na tomto portáli (alebo ak odošlete email na jednu z našich servisných emailových adries), Vaša požiadavka na podporu bude (na základe zadaného emailu) automaticky spárovaná s Vašimi ostatnými požiadavkami a budete ju môcť po prihlásení sa sledovať a aj na ňu reagovať.
 • Ako neprihlásený užívateľ máte však k dispozícii zjednodušený editor pre zadávanie Vašej požiadavky, preto Vám doporučujeme sa vždy prihlásiť.
Prihlásený užívateľ
 • Ako príhlásený užívateľ máte k dispozícii rozšírený editor pre zadávanie Vašej požiadavky a môžete online prerzerať a reagovať na všetky Vaše servisné požiadavky.

CAD FórumPotrebujete podrobne prediskutovať problém ?
Navštívte naše

CAD Fórum

YouTube - CAD NávodyPreštudujte si podrobné video návody a rôzne tipy na našom
YouTube kanáli.

YouTube - video návody

G+ CAD Tipy a TrikyMnožstvo tipov a trikov pre AutoCAD a ZWCAD nájdete v
Google+ komunite

CAD Tipy a Triky

Go to top